Prosjektpartnere

Dette prosjektet ville aldri vært mulig hadde det ikke vært for våre fantastiske partnerorganisasjoner. Vi vil også rette en spesiell takk til de fantastiske lærerne; Tove, Geir Arne og Vibeke fra Charlottenlund VGS, som har hjulpet til i utviklingen av undervisningsopplegget.

spire-logo

Spire

Spire er en ungdomsorganisasjon som arbeider for en rettferdig og bærekraftig fordeling av verdens ressurser.

Den første first versjonen av dette undervisningsopplegget ble utviklet og testet av Spire på Asker VGS i 2017 med stor suksess. Vi har sammen bygget videre på dette for å sikre et mer komplett undervisningsopplegg for bærekraft. 

Spire tar også del i oppfølgingen av skoler som ønsker støtte under gjennomføringen av opplegget. Du kan kontakte dem direkte ved å sende en e-post til Viljar Eidsvik: viljar@spireorg.no

green-flag-logo

Grønt Flagg Norge

Grønt Flagg Norge er en miljøsertifiseringsordning rettet mot skoler og barnehager. De er en del av miljøskolenettverket som drives av Foundation for Environmental Education (FEE) som opererer i 73 land. Deres formål er å styrke bærekraftig utvikling gjennom miljøutdanning, som er deres fokus under sertifiseringsprosessen.

Dette prosjektet kan derfor brukes som en del av sertifiseringsprosessen for å demonstrere hvordan en skole engasjerer elever og ansatte i sin bærekraftsinnsats.

Grønt Flagg vil følge opp skoler som ønsker støtte under gjennomføringen av opplegget. Du kan kontakte dem direkte ved å sende en e-post til Marit Kjellesvik: mk@fee.no

telemark-logo

Trøndelag og Telemark Fylkeskommune

Trøndelag og Telemark fylkeskommuner har gjort dette prosjektet mulig ved å bruke forbrukermakten sin. De var modige nok til å kjøpe inn lisenser for alle videregående skoler i fylkene til bruk høsten 2018, før dette produktet ble laget.

Dette er et godt eksempel på hvordan FNs bærekraftsmål nr. 17, samarbeid for å nå målene har en effekt. Hvis du kjøper og støtter selskaper eller produkter som du mener kan skape endring, er du virkelig en del av å gjøre den endringen.