Innledening

818badeb6b6633eeda0993a533b0964b

Oppdraget

Verden står overfor massive utfordringer, slik som klimaendringer, matmangel, krig og konflikt, ulikhet, og tap av biologisk mangfold, for å nevne noen. Kanskje er det slik at alle disse egentlig henger sammen? Og kanskje er det mulig for oss alle å utdanne oss selv, slik at vi alle kan gjøre litt for å gjøre denne verden til et bedre sted.

I dette prosjektet vil dere danne grupper hvor dere tar rollen enten som politikere, representanter for næringslivet eller innbyggere. Dere vil undersøke hvordan vi sammen kan jobbe for å skape små, positive endringer innenfor ulike områder. Underveis skal vi lære oss mye nytt og bli kjent med spennende verktøy, som vi kan bruke for å ha en større effekt.

Vi skal samarbeide, konkurrere og inspirere. Vi skal vise at vi sammen kan endre samfunnet til det bedre.

Vi kan påvirke

Husk at verden består av enkeltpersoner, slik som meg og deg. Det betyr at vi alle må forstå hvordan vi kan bidra. Vi må alle gjøre mindre av det som er skadelig for vår planet, kalt vårt fotavtrykk, og gjøre mer av det som er bra, kalt vårt håndavtrykk.

Vi kan redusere vårt fotavtrykk gjennom å gjøre endringer i våre vaner, slik som å spise mer vegetarisk mat. Vi kan også øke vårt håndavtrykk gjennom å inspirere andre til å gjøre det samme.

Vi kan bruke våre penger på leverandører som jobber aktivt for å redusere sine fotavtrykk og for å øke sine håndavtrykk, gjennom å skape bærekraftige løsninger som gjør det lettere for deg og meg å gjøre gode valg. Det kan for eksempel handle om å tilby smakfulle vegetariske matprodukter.

Vi kan stemme på politikere som vil redusere fotavtrykket fra våre felles offentlige tjenester, slik som å drive en skole, og som vil øke sine håndavtrykk. Et eksempel kan være at de vil sørge for at det finnes gode sykkelveier til skolene, eller at de krever at all energi skal komme fra rene energikilder.

power_of_us
Elevsentrert læring

Dette prosjektet er basert på en elevsentrert læringsprosess. Dere, som elever, vil selv måtte ta ansvar for å bli aktive læringsagenter.

Sjekk ut denne videoen for å få vite mer om hva elevsentrert læring betyr.

Ny læreplan i Norge

I 2020 vil den nye læreplanen i Norge være ferdig. I denne vil bærekraftig utvikling, folkehelse og demokrati være noe som skal gjennomsyre alle skolefag. Dette prosjektet er en prototype for hvordan dette kan gjennomføres i praksis.

Denne korte videoen forklarer bakgrunnen for den nye læreplanen.

Et prosjekt – mange fag

Dette prosjektet kan gjennomføres av en klasse som et relativt lite prosjekt, eller så kan omfanges økes ved at flere lærere involveres.


Noen eksempler på hvordan:

  • Dersom lærerne i geografi og samfunnsfag er med, kan dere gå i dybden på ulike land og kulturelle spørsmål.
  • Dersom matematikklæreren er med, kan dere jobbe med å beregne effekten av miljøtiltak.
  • Dersom språklæreren er med, kan dere lese, skrive og analysere litteratur innenfor tematikken.
  • Dersom dere går yrkesfag, så kan dere bruke dette prosjektet for å forstå sammenhengen mellom deres yrke, de ulike fagene og viktigheten av bærekraft på deres fremtidige arbeidsplasser.
intro__multiple_courses_v2
intro-how-much-time

Hvor lang tid tar det?

Prosjektet er utformet på en måte slik at elever og lærere kan velge fritt fra alt materialet, og dermed maksimere læringsutbytte og påvirkningskraft. Et tidsrom på 5-7 uker anbefales for en så god opplevelse med prosjektet som mulig.

Det kreves at minst én lærer tar ansvar for å lede prosjektet. Dette vil vanligvis passe for naturfagslærere, som uansett vil dekke mange av kompetansemålene som prosjekter berører i sin ordinære undervisning.

Lærere fra ulike fag har gode muligheter å være delaktige i prosjektet. En matematikklærer vil for eksempel kunne være med på den uken når elevene skal lage sin egen klimakalkulator, og det er også mulig å være med gjennom hele prosjektet og på en kreativ måte tilpasse den ordinære undervisningen til prosjektets ulike faser.

Det er fullt mulig å redusere prosjektets omfang og kjøre et kortere prosjekt, gjennom å bare plukke noen få oppgaver fra hver fase. De siste to fasene kan da gjennomføres som én eller flere innovasjons- eller klimadag(er) på skolen.

En miniversjon av prosjektet kan gjennomføres ved at læreren/lærerne velger ut noen få oppgaver fra opplegget, i tillegg til å la studentene gjennomføre et klimamesterskap.