Utvide

I denne fasen vil treet deres vokse videre, og få blomster. Akkurat slik treet fokuserer på kvaliteten på blomstene for å tiltrekke seg bier, må dere også jobbe videre med og forbedre deres ideer for å appellere til målgruppen og skape innflytelse.

Hovedmål
  • Lage en prototype
  • Konstruere en hypotese og utfør en brukertest
  • Ferdigstill deres påvirkningsidé
Alle i gruppen bør delta i aktivitetene i denne fasen. Dere som gruppe vil sammen med læreren bestemme hvilke aktiviteter dere skal gjøre, hvordan dere gjør dem og hvordan dere vil dele innsikter. Kanskje læreren også har andre oppgaver, krav eller mål som dere skal gjøre i tillegg.
Denne prosjektfasen består av følgende:
Del 1
Test deres løsninger
Svært få kan gjøre noe stort og bra uten å teste og lage prototyper. Det er dags å gjøre ideene deres om til handling, få tilbakemelding, gå tilbake og forbedre, og til slutt lage deres sluttprodukt!
Kom i gang
extend1-class-competition