Undersøke

I denne fasen vil vi bygge grunnlaget (stammen) for endring. Her vil dere utforske inspirerende rollemodeller, nasjonale og globale utfordringer og det ideelle samfunnet. Dere vil også velge ut en sektor som deres gruppe vil gå mer i dybden på.

Hovedmål
  • Bli inspirert av rollemodeller.
  • Forstå klima(u)rettferdighet og utforsk bærekraft sett fra et globalt perspektiv.
  • Lære om utfordringene og mulighetene som ligger i bærekraftig utvikling.
  • Bestemme hvilket hvilken sektor dere ønsker å påvirke, og hvordan denne sektoren fungerer.
  • Komme opp med ideer på hvordan dere kan skape innflytelse.
Alle i gruppen bør delta i aktivitetene i denne fasen. Dere som gruppe vil sammen med læreren bestemme hvilke aktiviteter dere skal gjøre, hvordan dere gjør dem og hvordan dere vil dele innsikter. Kanskje læreren også har andre oppgaver, krav eller mål som dere skal gjøre i tillegg.
Denne prosjektfasen består av følgende fire deler:
Del 1
Begynn utforskningen
For å kunne løse globale problemer må vi først forstå noen av de utfordringene vi står overfor, og hvordan både politikere, næringslivet og innbyggere kan gjøre noe med dem.
Kom i gang
explore3-ideal-society
Del 2
Fra det personlige til det globale!
Ved å kombinere nøkkelelementer for et godt liv med globale perspektiver, kan vi skape forståelsen vi trenger for å forandre samfunnet vårt.
Kom i gang
explore2-countries-under-scope
Del 3
Hva kan vi gjøre?
For å skape den forandringen vi ønsker, trenger vi kunnskap både om hvordan vi vil at samfunnet skal være og hvordan vi kommer oss dit på en best mulig måte.
Kom i gang
explore3-ireduce-footprint
Del 4
Fokus på én sektor
Effekten av vår innsats blir størst om vi blir spesialister innenfor ett område eller én sektor. Husk bare at du også må ha forståelse for de andre sektorene for å finne løsninger som kan tas i bruk i stor skala.
kom i gang
explore4-focus-sector