Forklare

I denne fasen vil dere bygge treets grener, for å få et bredere overblikk. Her vil dere dele kunnskap med andre, få tilbakemelding, og samarbeide med andre grupper for å forbedre deres utvalgte sektor.

Hovedmål
  • Dele din kunnskap og bli eksperter på å samarbeide og gi hverandre tilbakemeldinger.
  • Utforske utfordringer og muligheter fra ulike perspektiver.
  • Utarbeide konsepter og dele dem med andre.
  • Utdype ideer for å påvirke en målgruppe.
Alle i gruppen bør delta i aktivitetene i denne fasen. Dere som gruppe vil sammen med læreren bestemme hvilke aktiviteter dere skal gjøre, hvordan dere gjør dem og hvordan dere vil dele innsikter. Kanskje læreren også har andre oppgaver, krav eller mål som dere skal gjøre i tillegg.
Denne prosjektfasen består av følgende tre deler:
Del 1
Forklare til andre
Nå er det på tide å dele kunnskapen deres med resten av klassen, og finne potensielle partnerskap for å kunne skape bedre påvirkningsideer!
Kom i gang
explain1-your-knowledge-1
Del 2
Forbedre deres sektor
Det er tid for at  deres sektor kan vokse og blomstre. Her kan dere utvikle ideene deres ytterligere gjennom partnerskap med andre sektorer, visualisere ideene og gjennom tilbakemeldinger fra klassen. 
kom i gang
explain2-develop-concepts
Del 3
Kommuniser deres ideer
For å ha en umiddelbar effekt må vi definere hva slags kunnskap vi ønsker å spre til andre, hvem vi vil påvirke, og hvordan vi kan gjøre dette på en best mulig måte.
Kom i gang
explain3-how-can-you-share