Engasjere | Del 2

Tillit og etikk

Nå er det dags å sikre tillit og respekt gjennom at dere i fellesskap skal bestemme deres mest grunnleggende etiske verdier. 

Hovedmål

 • Forbedre kulturen i klasserommet, sånn at det er lav terskel for å komme med ideer 
 • Øve på å gi tilbakemelding til andre
 • Lage en plakat med deres etiske retningslinjer
engage2-classification-game

Klassifiseringsleken

I denne øvelsen vil dere trene på å samarbeide med større åpenhet, uten dømmende holdninger. For å lykkes er det viktig at du lytter aktivt til dine medelever, og anerkjenne at deres meninger er like verdifulle som dine.

Hovedmål:

Danne grupper på 3-5 personer, hvor alle gruppemedlemmer er fornøyd med sin klassifisering!

Øvelsen består av følgende trinn:

 • Hver og en presenterer seg for resten av klassen, og forteller kort om noe dere liker eller ikke liker. Det kan være ting som taco, biler, filmer, klimaendringer, katter og lignende.
 • Finn klassekamerater med lignende uttalelser, og lag grupper på 3-5 personer ved å bruke kriterier som ikke inneholder negative, fordomsfulle eller diskriminerende vurderinger.
 • Bli enige om et gruppenavn som er klassifiseringen som beskriver gruppen deres. Eksempler kan være nattuglene, pizzaelskerne, frihetskjemperne osv. 
 • Del deres opplevelser fra denne øvelsen i plenum.

Dere kan dette en gang til, med ting dere liker eller ikke liker med menneskelig atferd og klimaendringer. Øvelsen bør ta 15-30 minutter avhengig av klassestørrelse. Dere kan dele klassen i to grupper fra begynnelsen for å spare tid. 

engage2-human-knot

Menneskelig knute

En enkel lek:

Alle står i ring, løfter hendene i været og tar tak i to tilfeldige personers hender. Det skal bli en skikkelig knute! Uten å slippe hendene skal gruppen prøve å løse opp knuten.

Lykke til!

engage2-encouragement-game

Oppmuntringsleken

Positiv tilbakemelding og oppmuntring er grunnleggende for godt lagarbeid. Denne øvelsen kan dere bruke for å gi hverandre tilbakemelding etter hvilken som helst annen oppgave senere i prosjektet.

Runde 1: Gi tilbakemelding basert på opplevelsen din fra knuteleken, og reflekter rundt hvordan dine medelever bidro i leken.

Runde 2: Tenk på noe du beundrer og respekterer ved dine medelever. 

Leken gjennomføres slik:

 • Alle sitter i ring. Alle skal ha penn og papir. 
 • Skriv ditt navn på papiret, og gi det videre til personen som sitter til venstre. 
 • Skriv en eller to positive ting om personen hvis navn står på papiret som du nå har foran deg. 
 • Etter 30-60 sekunder gir alle papiret videre til personen til venstre igjen. 
 • Fortsett slik til alle har skrevet om alle andre i ringen.

Tips: Dere kan bruke denne leken under prosjekttiden for å regelmessig gi tilbakemelding til hverandre, og for å skape en positiv atmosfære i klasserommet.

Husk også å gi konstruktiv, daglig tilbakemelding til hverandre hvor dere forsøker å legge vekt på hva klassekameraten gjør bra, men også hva de kan forbedre. Slike tilbakemeldinger fungerer best rett etter en opplevelse, og er mest effektiv om du begynner med hvordan du opplevde deres oppførsel. Et eksempel er "Du holdt en fantastisk presentasjon som virkelig imponerte meg, men jeg følte meg ignorert da jeg ikke fikk snakke under presentasjonen."

 

engage2-code-of-ethics

Våre etiske retningslinjer

For å sikre et elevstyrt prosjekt med effektivt og meningsfylt samarbeid oppfordrer vi dere til å lage deres egne etiske retningslinjer.

Dette kan gjøres på følgende måte:

 • Alle skriver ned 2-3 av det som de mener er de viktigste reglene eller etiske prinsippene i et klasserom.
 • Forsøk å enes om hvilke av disse 10 som er viktigst for dere. Bruk det dere lærte fra klassifiseringsleken for å ha gode diskusjoner.
 • Lag en plakat som kan henge i klasserommet med reglene og prinsippene dere ble enige om. Plakaten kan oppdateres dersom noen av dere finner ut at deres etiske retningslinjer ikke fungerer som de skal.