Engasjere | Del 3

Dele kunnskap og en felles visjon

Nå vil vi utforske hva vi vet om verden i dag, og hvordan vi vil at den skal være i fremtiden. Hvordan kan vi ellers bestemme hvor vi skal?

Hovedmål

 • Øke deres tillit til hverandre i klassen
 • Få rede på hva dere allerede vet om bærekraft
 • Definere og lage en fremtidsvisjon
 • Lære om klimakommunikasjon
 • Utforske litteraturens kraft
engage3-the-world-today

Verden i dag og i fremtiden

I denne øvelsen skal vi dele med hverandre hvordan vi ser verden i dag, og hvordan vi håper den vil se ut i fremtiden.

Forberedelser:

 • Skriv ut A4-arket som kan lastes ned herfra.
 • Gi en kopi til hver deltaker, og sett dere ned i en stor sirkel.

Gjør følgende:

 • Skriv ned ord i den øvre rammen som beskriver hvordan du ser verden i dag. Det bør helst være enkle nøkkelord, og i versaler (f.eks. fred, sult, krig, korrupsjon, glede, osv.) 
 • Skriv ned ord i den nedre rammen som beskriver hvordan du skulle ønske at verden så ut i fremtiden.
 • Skriv ved siden av pilen ord som beskriver hvordan du kan bidra til å endre verden fra hvordan du ser den i dag til din ønskede fremtid.
 • Diskuter hva du har skrevet ned sammen med personen ved siden av deg.
 • Dele noe fra hver gruppe i plenum etterpå. Ser dere noen felles trekk i det som kommer frem fra de ulike gruppene?
engage3-common-vision

Vår felles visjon

I denne øvelsen skal vi jobbe videre med å finne og dele våre visjoner for fremtiden. 

Bygg videre på forrige oppgave å lag en presentasjon av hvordan du ser verden i dag og hvordan du håper den skal bli i fremtiden. Hvis du vil kan du også inkludere hva du kan gjøre for å bidra til overgangen. 

Fremgangsmåte:

 • Lag en presentasjon for din visjon på din egen måte. Det kan være et kort videoklipp, en sang, en tegning, bilder eller en mer tradisjonell presentasjon.
 • Del klassens visjoner på en måte som dere bestemmer. Det kan være gjennom å presentere i klasserommet, eller å legge alle i en delt mappe som alle har tilgang til.
 • Gi hverandre tilbakemelding på presentasjonene. Dere kan velge om dere vil bruke oppmuntringsleken eller gi tilbakemeldingene direkte.
 • Diskuter i plenum: Hva føler du når du hører om dine medelever sine visjoner? Ligner de andres visjoner på din?
engage3-box-of-sustainability

Bærekraftsesken

I 1987 definerte Brundtlandskommisjonen bærekraftig utvikling som utvikling som dekker dagens behov uten å svekke grunnlaget for fremtidige generasjoner.

Med andre ord så er begrepet bærekraftig utvikling et svært bredt begrep, og det berører de aller fleste delene av livene våre. For å finne ut hva deres medelever tenker om bærekraft kan dere gjøre følgende øvelse: 

Forberedelser:

 • Alle elever starter med små papirark eller post-it-lapper.
 • Sett frem en eske hvor det står “Jeg bryr meg om bærekraft fordi...”
 • Sett frem en annen eske hvor det står “Jeg bryr meg ikke om bærekraft fordi...”

Øvelse:

 • Hver og en sluttfører disse setningene på lappene og legger de anonymt i eskene.
 • Læreren eller en elev leser opp lappene én etter én. Resten av klassen har mulighet å kommentere underveis.
engage3-sustainability-photo-gallery

Bærekraftsutstilling

Det er dags for å skape deres egne fotoutsilling.

Steg 1 - Ordassosiasjoner

Forberedelser:

 • Alle elever skal ha penn og papir.
 • Velg ut en sang på en musikkspiller og koble den til et lydsystem eller en høyttaler.

Øvelse:

 • Gå rundt i klasserommet mens musikken spilles, og stopp når musikken stoppes.
 • Finn personen som er nærmest deg. Spør hverandre om hva som er den første tingen dere tenker på når dere hører ordet “bærekraft”. Begge to skriver ned begges ord på arket sitt.
 • Gjenta 4-5 runder.
 • Les ordene høyt mens én person legger dem inn i en virtuell ordsky. Bruk for eksempel dette nettbaserte programmet: www.wordclouds.com
 • Diskuter i plenum om hvorfor dere kom å tenke på akkurat disse.

Steg 2 - Bildegalleri

 • Finn eller ta fire bilder som du mener henger sammen med bærekraft. Du kan gjerne skrive et lite avsnitt til hvert av bildene.
 • Diskuter sammen med resten av klassen hvorfor dere har valgt disse bildene. Lytt på hva de andre elevene har å si.
 • Lag en fotoutstilling av bildene. Hver person kan velge to av sine bilder å ha med i utstillingen.

Klimakommunikasjon 

Per Espen Stoknes har brukt flere år på å forstå hvorfor det er så vanskelig for oss enkeltpersoner å ta de stegene som trengs for at vi skal endre vår atferd og løse globale utfordringer. Dette arbeidet førte til at han ble den første nordmannen som pratet på konferansen TEDGlobal. Videoen av hans presentasjon har mer enn 1 million seere. Begynn denne øvelsen med å se presentasjonen hans.

Individuell øvelse:

 • Skriv ned eller illustrer de viktigste lærdommene fra presentasjonen.
 • Skriv ned 5 grunner til at du ikke gjør mer for å fremme bærekraft.
 • Skriv ned 5 grunner til at du ønsker å gjøre mer for å fremme bærekraft.

Gå sammen i mindre grupper. Hver gruppe lager en kort presentasjon hvor dere presenterer de viktigste lærdommene fra filmen for resten av klassen, og hvordan disse lærdommene henger sammen med deres personlige liv.

Valgfritt:

Dersom det er vanskelig å følge med på den engelske presentasjonen kan dere oversette den. Del opp filmen i ulike deler og fordel de ulike delene til grupper i klassen. Gruppene får i oppgave å oversette hver sin del, og presentere for resten av klassen. 

engage3-literature-for-change

Forandringens litteratur

Litteratur kan være en viktig inspirasjonskilde for endring. Denne øvelsen bør koordineres med deres språklærere, men her er noen forslag til hva dere kan gjøre: 

Forslag  1: Finn inspirasjonsmateriale:

 • Søk etter norsk eller internasjonal litteratur som dere tror kan inspirere til bærekraftig atferd. Dette kan være bøker, romaner, poesi, casestudier, historier, tegneserier osv.
 • Søk etter norske eller internasjonale litterære figurer som dere tror inspirerer til bærekraftig atferd. Det kan handle om serietegnere, artister, musiker, forfattere osv.

Forslag 2: Les noe av litteraturen du fant

 • Les noe av litteraturen som du fant under tiden som prosjektet pågår. Del med resten av gruppen din etter hvert som du finner ut av nye ting. Sjekk ut ressurssiden for inspirasjon, der finnes flere forslag på gode bøker.

Forslag 3: Lag din egen bærekraftslitteratur

 • Skriv noe eget som kan inspirere andre til å leve mer bærekraftig. Du kan for eksempel lage en tegneserie, et dikt eller en novelle, en sangtekst, introduksjonen til en bok eller lignende.