Engasjere | Del 1

Mitt fotavtrykk og mine forventninger

Vi starter med å undersøke vårt eget klimafotavtrykk. Når vi kan måle vårt fotavtrykk kan vi også prøve å redusere det, og finne ut hvordan vi på en effektiv måte kan øke vårt håndavtrykk gjennom å hjelpe andre.

Hovedmål

 • Få tak i den informasjonen vi behøver 
 • Beregne og forstå vårt fotavtrykk
 • Dele våre forhåpninger og forventninger
engage1-intro-in-class

Introduksjon i klasserommet

Bruk litt tid på å klikke dere gjennom denne nettsiden og forsikre dere om at alle har gått gjennom introduksjonsdelen.

Diskuter følgende punkter i klasserommet:

 • Hva tenker dere om den elevsentrerte læringsmetoden?
 • Hva er hovedutfordringene og fordelene med en slik fremgangsmåte?
 • Er dere motiverte for å prøve det ut?

Informasjon til elevene:

Din(e) lærer(e) skal gi dere følgende informasjon:

 • Hva dere skal gjøre de kommende ukene
 • Hvilke lærere som er involvert
 • Tidslinje
 • Hvordan dere vil bli vurdert
engage1-expectations

Forventninger

Det er alltid lurt å dele forventninger med hverandre i forkant av et møte eller nye prosjekter.

En god måte å gjøre det på er:

 • Heng opp et stort ark på veggen med «Forventninger» skrevet i midten
 • Alle (inkludert læreren) skriver ned sine forventninger på post-it-lapper, én forventning per lapp. Bruk versaler for å sikre lesbarhet.
 • Alle klistrer lappene sine på arket. Helst bør dette gjøres én og én, mens dere leser forventninger deres høyt og klistrer dem på arket.
 • Gå tilbake og se på forventningene deres av og til under prosjektet, og jobb sammen for å sikre at dere når deres forventninger. Dersom det ikke er nok plass for å ha arket der hele tiden, ta et bilde av det og ta det frem for å se på det før dere begynner hver prosjektfase.

To spørsmål som kan hjelpe deg i gang:

 • Hva håper du å få ut fra dette prosjektet?
 • Hva forventer jeg fra læreren under prosjektet?

Introduksjonsfilm

I denne filmen følger vi Marius, en frustrert ung mann som våkner opp fra et mareritt om klimaendringer. Han begynner å lete etter løsninger på nettet, og lærer hvordan klimaendringer kan knyttes til enkeltpersoner. Men betyr det at han kan gjøre noe med det?

Gjør følgende:

 • Se filmen
 • Skriv ned tre ting som du liker og tre ting som du ikke liker med denne filmen
 • Skriv ned de tre sterkeste følelsene du følte når du så filmen
 • Diskuter deres refleksjoner i klassen

Valgfri tilleggsoppgave:

 • Skriv ned din største frustrasjon når det gjelder bærekraft
 • Hva slags energi får du ut av din frustrasjon. Fører frustrasjonen til ekstra energi, eller et ønske om å gjøre noe med saken?
 • Hvordan ville ditt mareritt sett ut?
 • Diskuter svarene deres i plenum

NB! Læreren bør delta på lik linje med elevene, da det ikke finnes ett riktig svar på disse spørsmålene.

evaluate2-footprint

Finn ditt fotavtrykk

Ducky's klimakalkulator lar deg beregne ditt fotavtrykk på en enkel måte. Stort sett alle feltene i kalkulatoren er forhåndsutfylt basert på det norske gjennomsnittet, så dersom du er usikker på noe av det du blir spurt om, så kan du la feltene stå uforandret. Du kan gå tilbake og oppdatere senere, og sjekke hvordan ditt fotavtrykk endres over tid.

 • Gå til Ducky's klimakalkulator
 • Fyll ut dine opplysninger og dine vaner.
 • Eksperimenter med hvordan du kan forandre fotavtrykket ditt gjennom å endre på dine vaner.
 • Diskuter deres fotavtrykk i små og/eller større grupper. Ble dere overrasket?

NB! Klimakalkulatoren antar at inntekten i en husholdning brukes helt opp og fordeles på alle medlemmer i husholdningen. Det betyr at ditt fotavtrykk blir sterkt påvirket av dine foreldres inntekt. Om du vil unngå dette kan du bruke følgende data som gjennomsnittlige verdier for inntekt, størrelse og antall personer i husholdningen når du fyller ut disse feltene:

 • Husholdningens inntekt: 750 000
 • Husholdningens størrelse: 130
 • Antall personer i husholdningen: 3