Engasjere | Del 4

Danne grupper

For å kunne påvirke må vi jobbe sammen. Dere skal finne felles interesser og bestemme om dere vil identifisere dere som en gruppe av politikere, næringslivsrepresentanter eller innbyggere.

Hovedmål

 • Bli kjent med dine personlige interesser for næringslivet, politikere og innbyggere
 • Danne grupper basert på felles interesser
engage4-policy-industry-inhabitants

Politikere, næringsliv og innbyggere

For å finne ut hvordan disse ulike samfunnsgruppene kan bidra til bærekraftig utvikling, gjør følgende:

Samarbeid med en medelev og finn svar på følgende spørsmål:

 • Hvordan kan politikere, næringsliv og innbyggere hjelpe dere å redusere deres personlig fotavtrykk innenfor de ulike kategoriene fra Ducky's klimakalkulator: mat, energi, transport, forbruk og offentlige tjenester? Benytt Ducky's klimakalkulator for å forstå de ulike kategoriene.
 • Skriv ned 5 ulike måter politikere, næringsliv og innbyggere kan redusere sin negative påvirkning (fotavtrykket). Skriv også ned 5 ulike måter de tre gruppene kan øke sin positive påvirkning (håndavtrykket), gjennom å gjøre det lettere for andre å leve mer bærekraftig.
 • Hva liker dere med de ulike samfunnsgruppene? Noen ord for å komme i gang kan være makt, innflytelse, samarbeid, ansvar, utvikling, utfordringer, gruppe, oppgaver, solidaritet osv.
 • Hvilke roller tiltrekkes du mest?

Diskuter hva dere kom frem til i plenum. 

explain1-partner-groups

Danne grupper

 • Begynn med å dele inn klassen i tre grupper: de som vil være politikere, de som vil være næringsliv og de som vil være innbyggere. Hver gruppe må bestå av minst tre personer.
 • Lag grupper på ideelt sett 4-5 personer, innenfor disse tre gruppene.

Husk at de beste gruppene består av flere ulike personlighetstyper. Vi anbefaler deg å danne en gruppe med andre som er ganske forskjellige fra deg selv, men med lignende interesser, motivasjon eller lidenskap. Les gjennom neste øvelse om å styrke lagånden ved å forstå hvorfor.

Skap en sterk gruppe

Gratulerer, du er nå forhåpentligvis en del av en gruppe! For å sørge for at deres gruppe presterer bra bør dere bruke litt tid på å forsikre dere om at dere har et godt grunnlag for samarbeidet. Begynn med å se på denne filmen om gruppearbeid.

Deretter skal dere definere:

 • Et gruppenavn
 • Hvordan dere ønsker å samarbeide
 • Deres intensjoner, mål og tilnærming til arbeidet
 • Deres individuelle styrker og hva dere ønsker å lære
 • Verktøyene dere ønsker å bruke for å jobbe sammen. Dere kan få noen tips ved å sjekke ut ressurssiden

Det er lurt at alle i gruppen deres har en spesiell rolle eller et ansvarsområde, basert på deres individuelle styrker. Det er imidlertid viktig at alle får en rolle de selv ønsker å ha. Husk også at roller og oppgaver kan gå på rundgang. For eksempel så kan noen som er veldig god på design være hoveddesigner, noen som er veldig strukturert kan ha i oppgave å sørge for at ideer blir videreutviklet på en strukturert måte, noen kanskje vet hvordan man lager filmer, og noen har kanskje en lidenskap for å grave opp ny kunnskap og kan ta en ledende rolle på innhenting av informasjon.

Den følgende øvelsen fungerer godt for å bryte isen, og er bra for å lære hverandre å kjenne: 

 • Skriv ned tre påstander om deg selv på en post-it-lapp. To skal være riktige, og én påstand skal være falsk. Det kan for eksempel være “Jeg har sett en isbjørn”, “Jeg liker ikke sjokolade” og “Jeg har to søstre”.
 • Les dem høyt for resten av gruppen din, og la gruppen diskutere hvilke påstander de tror er sanne og hvilken som er falsk.

Dere kan ta flere runder og fortelle om deres styrker, motivasjon og mål, og plutselig er dere på riktig vei.

engage4-group-journal

Lag en gruppedagbok/ prosjektrapport

For å sørge for godt og effektivt gruppearbeid er det viktig å skrive ned deres intensjoner, mål og roller, identifisere oppgaver dere skal utføre og lignende. Det kan også være lurt å bruke en gruppedagbok for å holde oversikt over utfordringer dere møter på underveis, og hva dere får til bra. 

Hver deltager bør bruke litt tid på å reflektere over gruppearbeidet i hver av prosjektets faser, og skrive ned de viktigste lærdommene underveis.

Siden dere skal levere en prosjektrapport til slutt er det lurt å dokumentere og oppsummere læringen deres underveis. Sjekk ut vurdere-fasen, for å se hva som vil kreves av dere i prosjektrapporten. 

engage4-tree-of-knowledge

Kunnskapstreet

Hele prosjektet er visualisert og presentert som et voksende tre av kunnskap - et kunnskapstre. Vi anbefaler at hver gruppe tegner opp sitt eget tre, enten digitalt eller på en plakat eller et ark i klasserommet. På treet kan dere underveis i prosjektet sette opp lapper hvor dere har skrevet ned lærdommer, innsikter og utfordringer. Dersom dere bruker RealTimeBoard kan dere bruke dette programmet for å legge til post-it-lapper til en tegning eller et bilde som dere legger inn selv.

Eksempel:

Dere er nå i engasjement-fasen av prosjektet, hvor dere planter frøene deres. Dere kan gjerne tegne opp frøene på lapper som dere henger på treet deres. Å bruke treet aktivt på den måten vil både se fint ut og hjelpe gruppen å brukes disse lærdommene når dere skal lage deres endelige sluttprodukt. Dere vil også kunne se likheter og forskjeller mellom de ulike gruppenes visualisering av treet, noe som dere kan bruke som grunnlag for diskusjon og refleksjon, både etter hver avsluttet fase, og etter at dere har gjennomført hele prosjektet.