Engasjere

I denne fasen planter vi og steller med frøene for suksess. Dere vil finne ut av hva dere allerede vet om bærekraft, bli inspirert av nye verktøy og ny kunnskap, og danne sterke grupper. Vi vil også sparke i gang klimamesterskapet!

Hovedmål
  • Danne sterke grupper
  • Definere om gruppa skal representere politikere, næringsliv eller innbyggere
  • Dele og utdype kunnskap om bærekraft
Alle i gruppen bør delta i aktivitetene i denne fasen. Dere som gruppe vil sammen med læreren bestemme hvilke aktiviteter dere skal gjøre, hvordan dere gjør dem og hvordan dere vil dele innsikter. Kanskje læreren også har andre oppgaver, krav eller mål som dere skal gjøre i tillegg.
Denne prosjektfasen består av følgende fem deler:
Del 1
Mitt fotavtrykk
Vi starter med å undersøke vårt eget klimafotavtrykk. Når vi kan måle vårt fotavtrykk kan vi også prøve å redusere det, og finne ut hvordan vi på en effektiv måte kan øke vårt håndavtrykk gjennom å hjelpe andre.
Kom i gang
explore3-group-reduce-footprint (1)
Del 2
Tillit og etikk
Nå er det dags å sikre tillit og respekt, gjennom at dere i fellesskap skal bestemme deres mest grunnleggende etiske verdier.
Kom i gang
engage5-update-ethics
Del 3
Dele kunnskap og en felles visjon
Nå vil vi utforske hva vi vet om verden i dag, og hvordan vi vil at den skal være i fremtiden. Hvordan kan vi ellers bestemme hvor vi skal?
Kom i gang
engage3-common-vision
Del 4
Danne grupper
For å kunne påvirke må vi jobbe sammen. Dere skal finne felles interesser og bestemme om dere vil identifisere dere som en gruppe av politikere, næringslivsrepresentanter eller innbyggere.
Kom i gang
explain1-partner-groups
Del 5
Klimamesterskap
I klimamesterskapet skal vi hjelpe hverandre å redusere våre fotavtrykk, og sikre at vår klasse og vår skole blir klimamestere! Vi skal vise at vi virkelig kan gjøre en forskjell sammen!
Kom i gang
engage5-join-championship